RAKENNUTTAJILLE

Kätevä ratkaisu rakennuttajalle

Toi­mi­tam­me kalus­tei­ta myös levy­ta­va­ra­na. Kalus­te­va­li­koi­miim­me kuu­luu säi­ly­tys­ko­me­rot, hyl­ly­jär­jes­tel­mät, työ­ta­sot, vit­rii­nit sekä toi­mis­to­jen kalus­tus­rat­kai­sut säi­lyt­ti­mis­tä puhe­lin­kop­pei­hin ja väli­sei­nä­jär­jes­tel­miin. Toi­mi­tam­me ja asen­nam­me myös keit­tiö­ka­lus­tei­ta asiak­kaan mit­to­jen mukaan. Tuot­teis­sam­me pää­asial­li­se­na mate­ri­aa­li­na ovat mela­mii­ni­le­vy, lasi, lami­naat­ti sekä pin­noi­tet­tu mdf-levy, mut­ta vali­koi­mam­me kat­taa mate­ri­aa­lit huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­min.

LÖYDÄ TUOTTEITA VERKKOKAUPASTA